درباره من چیزی برای گفتن وجود ندارد...کسانی که مرا میشناسند، که میشناسند! آنها هم که نمیشناسند هم که همان بهتر که نشناسند!

همین قدر بدانید...داستان من داستان آن آدم برفی ست که عاشق آفتاب شده...همین.