سر کلاس دانشگاه بودم و ردیف سوم نشسته بودم... دو ردیف جلویی کلا خانم بودن و متاسفانه خانمی که جلوی من تو ردیف اول نشسته بود اصلا حجاب خوبی نداشت... حس میکردم که دلم داره وول میخوره!!هی نگاهمو برمیگردوندم و هی نگاهم میخورد... دقیقا کشمکش بین نفس اماره و لوامه رو داشتم احساس میکردم، زد و خوردشون خیلی جدی بود که ناگهان موبایلم زنگ خورد، نگاه کردم دیدم پیامکه...بازش کردم...

امـام علـی علیه السـلام: هر کس چشم خود را از نامحرم فرو بندد، قلبش راحت می ‏شود.

(غررالحکم، ح 9122)

غائله خوابید...